termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie gronowo elbląskie w formie "zaprojektuj-wybuduj"