AKTUALNOŚCI

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie

12.08.2022 r.

W dniu 28 czerwca 2022 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie, w formie "zaprojektuj i wybuduj", zadania pod nazwą: "Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie". Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 6 zadań - budynków:
Zadanie 1: Budynek Szkolno-Przedszkolny, ul. Elbląska 4, Gronowo Elbląskie
Zadanie 2: Kompleks Biblioteczno-Szkolny, ul. Osiedlowa 6, Gronowo Elbląskie
Zadanie 3: Zespół Szkół w Jegłowniku, ul. Malborska 43, Jegłownik
Zadanie 4: Budynek Urzędu Gminy, ul. Łączności 3, Gronowo Elbląskie
Zadanie 5: Świetlica Wiejska, Jasionno 1
Zadanie 6: Świetlica wiejska oraz strażnica OSP, Fiszewo 12A

Na wykonanie wszystkich powyższych zadań mamy czas do 30.09.2024 roku.

Aktualne zdjęcia z realizacji będziemy zamieszczać tutaj.


Budowa domu jednorodzinnego w Gronowie Górnym koło Elbląga

30.06.2022 r.

Dla Naszego klienta zajęliśmy się kompleksowym wykonaniem adaptacji projektu typowego, zaprojektowaniem zamiennego projektu posadowienia budynku, uzyskaniem pozwolenia na budowę, aż w końcu budową budynku do stanu deweloperskiego.

Z uwagi na trudne warunki gruntowe budynek został posadowiony pośrednio na mikropalach oraz płycie fundamentowej. Aktualnie trwają prace związane z szalowaniem stropu typu filigran. W przyszłym miesiącu planowane jest zakończenie stanu surowego otwartego.

Zdjęcie z budowy zamieszczamy w zakładce Realizacje lub bezpośrednio tutaj.

Razem z współpracującymi z Nami firmami jesteśmy w stanie wykonać każdy dom jednorodzinny od projektu aż po stan deweloperski wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi w okolicach Elbląga.

Zapraszamy do kontaktu.


Modernizacja pomieszczeń I piętra dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii w budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Żeromskiego w Elblągu

17.03.2022 r.

Rozpoczęliśmy roboty budowlane w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II przy ul. Żeromskiego w Elblągu. Zadanie jakie stoi przed nami do wykonania, to całościowy remont I piętra dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Prace potrwają do końca 2022 roku.

Docieplenie wraz z wykonaniem elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla firmy ELZAMBUD Sp. z o.o.

29.11.2021 r.

Prowadzimy prace związane z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, znajdującego się przy ul. Oboźnej, dla elbląskiego dewelopera - firmy ELZAMBUD Sp. z o.o.

Elewacja zostanie wykonania w oparciu o system MAPETHERM firmy MAPEI.

Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby badań gastroskopii oraz kolonoskopii w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

20.09.2021 r.

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń II piętra budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 w celu dostosowania dla potrzeb badań gastroskopii oraz kolonoskopii".

Zakres Naszych robót obejmuje:
- zamurowania po otworach drzwiowych,
- nowo projektowane ściany działowe,
- sufit podwieszany,
- wymiana okładzin posadzek na płytki i wykładziny,
- przebudowę i rozbudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, gazów medycznych oraz wentylacji,
- przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej.

Remont Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej - oddanie do użytkowania

19.07.2021 r.

Zakończyliśmy remont Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej znajdującej się przy ul. Ogólnej w Elblągu. Zamawiający - Gmina Miasto Elbląg - odebrał całość robót, a pomieszczenia zostały przekazane do użytkowania.
Rezultat Naszych prac można obejrzeć na zdjęciach w zakładce "Realizacje" lub udając się do biblioteki, która jest otwarta dla wszystkich.

Budowa rampy transportowej do rozładunku towarów w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

17.06.2021 r.

Z dniem 14.06.2021 r. podpisaliśmy umowę na roboty budowlane, a prace rozpoczniemy w ciągu najbliższych dni. W miejscu planowanej lokalizacji rampy transportowej przewidziano wykonanie układu komunikacyjnego pozwalającego na dojazd transportem kołowym z istniejącej wewnętrznej drogi jednokierunkowej oraz chodników i dojść dla pieszych. Budynek główny, do którego prowadzić będzie rampa transportowa, znajduje się na terenie Miejskiego Szpitala św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35.

Rampa rozładunkowa będzie składać się z części ziemnej, wykonanej z kostki brukowej, oraz stalowej części pomostu poszytej kratami zgrzewanymi wraz ze schodami również o konstrukcji stalowej.

Termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu dla firmy Przemysłówka 03

23.04.2021 r.

W charakterze podwykonawcy podjęliśmy się wykonania termomodernizacji Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Zakres Naszych prac na potrzeby tego zadania obejmuje:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,

 2. wykonanie wyprawy elewacyjnej na docieplonych ścianach z malowaniem,

 3. demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich wraz z wymianą orynnowania i rur spustowych,

 4. naprawa płyty balkonowej na ścianie zachodniej.

Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu

08.02.2021 r.

Od października 2020 roku prowadzimy prace w budynku internatu ZPSM im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu. W ramach podpisanej umowy na roboty budowlane zobowiązani jesteśmy do wykonania następujących robót:

 1. nadbudowa poddasza,

 2. docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji ścian przylegających do gruntu,

 3. docieplenie dachu,

 4. wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

 5. wymiana istniejącego źródła ciepła,

 6. wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej,

 7. wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.

Remont Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej

06.01.2021 r.

W dniu 14.12.2020 r. rozpoczęliśmy prace remontowe w Filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej znajdującej się przy ul. Ogólnej 59-1 w Elblągu. Zakres realizacji obejmuje:

 1. przebudowę i aranżację wnętrz, w tym: rozbiórkę wybranych ścian działowych, demontaż krat zewnętrznych, budowę nowych ścianek działowych, częściową wymianę okien i stolarki drzwiowej, naprawę i malowanie istniejących tynków, budowę podestu stalowego, przebudowę sanitariatów i aneksu kuchennego,

 2. wykonanie instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych, hydrantu wewnętrznego i centralnego ogrzewania,

 3. wykonanie instalacji elektrycznych, sieci LAN, systemu SSWiN, monitoringu CCTV oraz oświetlenia obiektu.